Mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano

Posted by / 02-May-2020 23:30

Halo Halo is one of the colorful delicacies in the Philippines. Maraming katangian ang maaaring mabanggit ngunit dalawang katangian ang mas naipakita sa pelikula.Unang katangian ay ang pagtingin sa mga Amerikano bilang mga bayani ng kanilang buhay dahil sa kanilang ginagawa.Maraming mga aral ang maaaring makuha’t matutunan: kasipagan, kaayusan ng mga bagay, pagiging tuon sa mga kinakailangan gawin at higit sa lahat, ang palaging paghingi ng kalakasan at katalinuhan sa Panginoong Diyos.Isang maligayang Summative Test Week sa akin at sa inyo mga kamag – aral.Ang barangay ay ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan. Ang mga bayan at lungsod ay binubuo ng mga barangay.Sa kasalukuyan, may 41,995 barangay sa buong Pilipinas.If we say Halo Halo, the first thing that strikes in our mind is the Halo Halo of our country.There are many delicacies in our country but Halo Halo, for me, is one of the great, best and amazing delicacy that I’ve ever tasted.

We can plant different kinds of agricultural products and turn it into something delightful.

Sa panahong ito itinatawag na rin ang mga barangay bilang barrio.

Ang pangalang barrio ay ibinalik sa barangay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1978, at ito na ang ginagamit na salita.

Perseverance and determination is the only key to produce such things.

If we work and use the things that God gave us, we will have the best Halo Halo that maybe sometime, other countries will like.

mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano-54mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano-68mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano-13

🙂 This line is the commonly used line when Filipinos are craving for a Halo Halo.

One thought on “mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano”